FAQs Complain Problems

गैडहवा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन

Read More

गैडहवा ताल

Read More

घर नक्शा पास गर्दा के के कागजातहरु चाहिन्छ ?

१.नक्शा फाराम(भरेको), 
२.सम्बन्धित ब्यक्तिको नागरिताको प्रतिलिपी, 
३.जग्गाधनी प्रमाणको प्रतिलिपि,
४.कित्ता खुलेको नापीको सक्कल प्रमाणित नक्शा, 
५.तोकेको दाँचा र मापदण्ड अनुसार तयार गरिएको नक्शा,
६.चालु आ.व सम्मको जग्गा कर तिरेको रसिद, 
७.चालु आ.व सम्मको धुरी कर तिरेको रसिद (पुरानो घरको लागि मात्र)

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
व. कविराज अधिकृत सातौ

जानकारी