FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आब्हानको सूचना ।

09/16/2021 - 14:38

बोलपत्र खरिद सम्बन्धी सूचना।

06/13/2021 - 11:39 PDF icon IMG_0004.pdf

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना

04/29/2021 - 14:08

वोलपत्र स्वीकृत आश्यको सूचना

04/23/2021 - 14:29 PDF icon revenue ashayapatra 001.pdf

दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना ।

04/20/2021 - 11:36 PDF icon IMG_0001.pdf

मिस्कट बालुवा उत्खनन गरि विक्री गर्ने कार्यको वोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

03/15/2021 - 15:14 PDF icon jpg2pdf (5).pdfkhola l.pdf

बाेलपत्र सूचना रद्द गरिएको बारे ।

01/10/2021 - 14:09 PDF icon IMG_0004.pdf

बाेलपत्र सूचना रद्द गरिएको बारे ।

01/01/2021 - 12:35 PDF icon IMG_0002.pdf

हाट बजार बैठकी कर सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

12/29/2020 - 11:53 PDF icon 01_0002.pdf

मिस्कट बालुवा उत्खनन गरि बिक्री गर्ने कार्यको वोलपत्र आह्रान सम्बन्धित सूचना ।

12/29/2020 - 11:48 PDF icon 01_0001.pdf

Pages