FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक मिति दस्तावेज

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव अव्हानको सूचना ।

01/18/2024 - 15:41 PDF icon IMG_0001.pdf

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त ) सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।

12/15/2023 - 11:41 PDF icon IMG_0001.pdf

दरभाउपत्र तथा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

12/13/2023 - 10:57 PDF icon IMG_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

11/22/2023 - 14:41 PDF icon IMG_0004.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

11/21/2023 - 16:36 PDF icon IMG_0002.pdf

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त ) सम्बन्धी ३० दिने सूचना ।

11/06/2023 - 12:01 PDF icon IMG_0001.pdf

औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरुको विद्युतीय बोलपत्र (E-Bidding) सम्बन्धी सूचना ।

10/08/2023 - 12:57 PDF icon IMG_0001-6.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

10/02/2023 - 16:23 PDF icon IMG_0001-5.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

09/21/2023 - 16:09 PDF icon IMG_0001.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

08/28/2023 - 17:27 PDF icon IMG_0001.pdf

Pages