FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

09/21/2023 - 16:09 PDF icon IMG_0001.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

08/28/2023 - 17:27 PDF icon IMG_0001.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

08/18/2023 - 14:16 PDF icon gbs 119_page-0004.pdf

क्यान्टिन संचालन दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

08/16/2023 - 15:14 PDF icon IMG_0003.pdf

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोस्त) मिति २०८०।०३।३१ गतेको सूचना सच्चयाईएको सम्बन्धी सूचना ।

07/26/2023 - 16:06 PDF icon IMG_0001.pdf, PDF icon IMG_0011.pdf

शिलवन्दी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना।

06/30/2023 - 11:58 PDF icon IMG_0001.pdf

हाट बजार बैठकी कर संकलन सम्बन्धी १५ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र अव्हान सम्बन्धी सूचना।

06/27/2023 - 15:31 PDF icon IMG_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

06/19/2023 - 15:09 PDF icon IMG_0001-2.pdf

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोस्त) सम्बन्धी सूचना ।

06/13/2023 - 15:41 PDF icon IMG_0006.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना।

06/08/2023 - 15:53 PDF icon CamScanner 06-08-2023 15.48 (1).pdf

Pages