FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक मिति दस्तावेज

दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित हाट बजार बैठकी कर संकलन सम्बन्धी ७ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना ।

08/09/2022 - 11:56 PDF icon IMG_0008.pdf

हाट बजार बैठकी कर संकलन सम्बन्धी १५ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना ।

07/15/2022 - 11:18 PDF icon IMG_0002.pdf

ढुङ्गा,मिस्कट, बालुवा उत्खनन गरि बिक्री गर्ने कार्यको वोलपत्र आह्रान सम्बन्धी सूचना

05/05/2022 - 13:45 PDF icon IMG_0004.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना।

04/18/2022 - 11:02 PDF icon IMG_0003.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र तथा बोलपत्र अह्वानको सम्बन्धी सूचना ।

03/30/2022 - 10:35 PDF icon IMG_0001.pdf

विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

03/23/2022 - 12:46

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना।

02/21/2022 - 15:37 PDF icon IMG_0003.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सुचना ।

01/10/2022 - 13:41

विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

12/26/2021 - 14:27 PDF icon IMG_0001.pdf

औषधी तथा औषधीजन्य सामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र अह्वानको सूचना ।

12/02/2021 - 13:07 PDF icon IMG_0008.pdf

Pages