FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिस्कट बालुवा उत्खनन गरि विक्री गर्ने कार्यको वोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 03/15/2021 - 15:14 PDF icon jpg2pdf (5).pdfkhola l.pdf

बाेलपत्र सूचना रद्द गरिएको बारे ।

७७/७८ 01/10/2021 - 14:09 PDF icon IMG_0004.pdf

बाेलपत्र सूचना रद्द गरिएको बारे ।

७७/७८ 01/01/2021 - 12:35 PDF icon IMG_0002.pdf

हाट बजार बैठकी कर सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 12/29/2020 - 11:53 PDF icon 01_0002.pdf

मिस्कट बालुवा उत्खनन गरि बिक्री गर्ने कार्यको वोलपत्र आह्रान सम्बन्धित सूचना ।

७७/७८ 12/29/2020 - 11:48 PDF icon 01_0001.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 11/13/2020 - 11:31 PDF icon IMG_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७६/७७ 06/12/2020 - 13:35 PDF icon IMG_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७६/७७ 05/29/2020 - 15:23

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 05/24/2020 - 13:28 PDF icon sikchha bolpatra05222020.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७६/७७ 05/24/2020 - 13:09

Pages