FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७६/७७ 06/12/2020 - 13:35 PDF icon IMG_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७६/७७ 05/29/2020 - 15:23

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 05/24/2020 - 13:28 PDF icon sikchha bolpatra05222020.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७६/७७ 05/24/2020 - 13:09

शिलबन्दी दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 05/20/2020 - 16:19 PDF icon IMG_0003.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 05/20/2020 - 10:34 PDF icon IMG_0005.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र तथ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 05/12/2020 - 16:46 PDF icon IMG_0002.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 03/06/2020 - 12:13 PDF icon बोलपत्र.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 02/26/2020 - 16:14

शिलबन्दी दरभाउपत्र तथा बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 02/12/2020 - 11:37 PDF icon IMG_0002.pdf

Pages