FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना।

03/19/2023 - 16:14 PDF icon IMG_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्य सम्बन्धी सूचना।

01/13/2023 - 17:22 PDF icon बोलपत्र.pdf

बोलपत्र आव्हान रद्द गरिएको सूचना।

01/01/2023 - 11:19 PDF icon IMG_0001.pdf

विद्युतीय बोलपत्र अव्हान सम्बन्धी सूचना ।

12/15/2022 - 14:58

विद्युतीय बोलपत्र अव्हान सम्बन्धी सूचना ।

12/12/2022 - 11:17 PDF icon IMG_0001.pdf

विद्युतीय बोलपत्र अव्हान सम्बन्धी सूचना ।

12/12/2022 - 11:13 PDF icon tender.pdf

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त ) सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

12/04/2022 - 13:57 PDF icon IMG_0004.pdf

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

11/10/2022 - 14:36 PDF icon IMG_0004.pdf

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

11/10/2022 - 14:35 PDF icon IMG_0006.pdf

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त ) सम्बन्धी १५ दिने सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित

10/19/2022 - 17:37

Pages