FAQs Complain Problems

समाचार

गैडहवा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन

Read More

गैडहवा ताल

Read More

याेजना सम्झौता गर्दा लाग्ने कागजातहरु के के हुन् ?

१. गाउँसभाबाट सम्बन्धित योजनाको बजेट तथा  कार्यक्रम स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ, 
२. उपभोक्ता समितिको निवेदन,
३. ३३ % महिला सहितको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी उपभोक्ता भेलाको निर्णय,
४.  पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि,
५. वडा समितिको सिफारिस ,
६. प्राविधिकबाट तयार गरिएको लागत अनुमान, योजना सम्झौता पत्र

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
व. कविराज अधिकृत सातौ

जानकारी