FAQs Complain Problems

समाचार

गैडहवा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन

Read More

गैडहवा ताल

Read More

सहकारी दर्ता नबिकरण गर्दा के के चाहिन्छ ?

१.  सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम,
२. सहकरारी संस्था संचालकको सम्भाव्यता अध्धयन प्रतिवेदन,
३. सदस्य लिन स्वीकार गरेको सेवा संख्या र रकमको विवरण

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
व. कविराज अधिकृत सातौ

जानकारी