FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक मिति दस्तावेज
दरखास्त फारम 10/05/2020 - 15:01 PDF icon IMG_0010.pdf
सम्बन्ध विच्छेद सूचना फाराम 04/17/2018 - 12:20 PDF icon सम्बन्ध_विच्छेद_सूचना_फाराम.pdf
सम्बन्ध बिच्छेद दर्ताको प्रमाणपत्र 04/17/2018 - 12:19 PDF icon सम्बन्ध_बिच्छेद_दर्ताको_प्रमाणपत्र.pdf
बिवाहको सूचना फारम 04/17/2018 - 12:17 PDF icon बिवाहको_सूचना_फाराम.pdf
बिवाह दर्ताको प्रमाणपत्र 04/17/2018 - 12:16 PDF icon बिवाह_दर्ताको_प्रमाणपत्र.pdf
बसाई सराईको सूचना फाराम 04/17/2018 - 12:15 PDF icon बसाई_सराईको_सूचना_फाराम.pdf
बसाई सराई दर्ताको प्रमाणपत्र 04/17/2018 - 12:14 PDF icon बसाई_सराई_दर्ताको_प्रमाणपत्र.pdf
मृत्युको सूचना फाराम 04/17/2018 - 12:11 PDF icon मृत्युको_सूचना_फाराम.pdf
मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र 04/17/2018 - 12:10 PDF icon मृत्यु_दर्ताको_प्रमाणपत्र.pdf
जन्मको सूचना फारम 04/17/2018 - 12:09 PDF icon जन्मको_सूचना_फारम.pdf

Pages