FAQs Complain Problems

आज मिति २०७७/०६/२९ गते यस गैडहवा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको आज मिति २०७७/०६/२९ गते यस गैडहवा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा गा.पा.अध्यक्ष श्री बछु केवट ज्यूको अध्यक्षतामा राजश्‍व सफ्टवेयर तालिम समुद्घाटन तथा तालिम सुरुवात गरियाे ।