FAQs Complain Problems

यस गैडहवा गाउँपालिका अन्तर्गत ८ न‌ं.वडा कार्यालयबाट आजको मिति २०७७/०६/२८ गते अनलाईन व्यक्तिगत घटना दर्ता उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न ।