FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 05/18/2019 - 21:15

औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 05/18/2019 - 21:12

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 05/18/2019 - 21:08

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 05/09/2019 - 15:04 PDF icon File.PDF

आ.व ०७५/०७६ को ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्रावेल उत्खनन् गरि बिक्रि गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 01/30/2019 - 16:05

दानव नदी कुटटा खरहानी कुटटाघाट समेतको बोलपत्र फारम

७५/७६ 01/30/2019 - 12:39 PDF icon IMG_0002.pdf

दानव नदी लोधपुरवा घाट १ र २ को बोलपत्र फारम

७५/७६ 01/30/2019 - 12:35 PDF icon IMG_0001.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हानकाे सूचना

७५/७६ 10/04/2018 - 10:48 PDF icon IMG_0001.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हानकाे सूचना

७५/७६ 09/25/2018 - 11:03 PDF icon IMG_0002.pdf

ताल पाेखरीकाे चाैथाे पटक प्रकाशित शिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हानकाे सूचना

७५/७६ 08/01/2018 - 10:21 PDF icon IMG_0001.pdf

Pages